نتایج 1 تا 24 از کل 98 نتیجه
 • تلسکوپ 11 اینچ اشمیت کاسگرین سلسترون ADVANCED VX

 • تلسکوپ 6 اینچ اشمیت کاسگرین سلسترون ADVANCED VX

  745,000,000 ﷼
 • تلسکوپ 8 اینچ اشمیت کاسگرین سلسترون ADVANCED VX

 • تلسکوپ 9.25 EDGEHD اینچ اشمیت کاسگرین سلسترون ADVANCED VX

  1,330,000,000 ﷼
 • تلسکوپ EDGEHD 8 اینچی سلسترون ADVANCED VX

  1,070,000,000 ﷼
 • تلسکوپ کامپیوتری NEXSTAR 4SE سلسترون

 • تلسکوپ کامپیوتری NEXSTAR 5SE سلسترون

  399,000,000 ﷼
 • تلسکوپ کامپیوتری NEXSTAR 6SE سلسترون

 • تلسکوپ کامپیوتری NEXSTAR 8SE سلسترون

 • تلسکوپ کامپیوتری NEXSTAR EVOLUTION 8 HD WITH STARSENSE سلسترون

 • تلسکوپ کامپیوتری NexStar Evolution 8 سلسترون

  799,000,000 ﷼
 • میکروسکوپ CELESTRON LABS CB2000CF COMPOUND MICROSCOPE

  100,000,000 ﷼
 • میکروسکوپ LABORATORY BIOLOGICAL MICROSCOPE

  36,500,000 ﷼
 • میکروسکوپ دوکاره ADVANCED BIOLOGICAL MICROSCOPE 1000

  93,000,000 ﷼
 • میکروسکوپ دوکاره MICRO360 DUAL PURPOSE

  36,500,000 ﷼
 • میکروسکوپ دیجیتال AMOEBA

  30,500,000 ﷼
 • میکروسکوپ دیجیتال مانیتور دار PENTAVIEW LCD DIGITAL

 • میکروسکوپ دیجیتال مانیتوردار TETRAVIEW LCD DIGITAL MICROSCOPE

 • ASTROMASTER/POWERSEEKER MOTOR DRIVE

  12,500,000 ﷼
 • COMETRON 7X50 دوربین دوچشمی طبیعت

  13,800,000 ﷼