نتایج 1 تا 24 از کل 104 نتیجه
 • تلسکوپ 11 اینچ اشمیت کاسگرین سلسترون ADVANCED VX

 • تلسکوپ 6 اینچ اشمیت کاسگرین سلسترون ADVANCED VX

  1,130,000,000 ﷼
 • تلسکوپ 8 اینچ اشمیت کاسگرین سلسترون ADVANCED VX

 • تلسکوپ 9.25 EDGEHD اینچ اشمیت کاسگرین سلسترون ADVANCED VX

  1,910,000,000 ﷼
 • تلسکوپ EDGEHD 8 اینچی سلسترون ADVANCED VX

  1,610,000,000 ﷼
 • تلسکوپ کامپیوتری NEXSTAR 4SE سلسترون

  460,000,000 ﷼
 • تلسکوپ کامپیوتری NEXSTAR 5SE سلسترون

 • تلسکوپ کامپیوتری NEXSTAR 6SE سلسترون

  790,000,000 ﷼
 • تلسکوپ کامپیوتری NEXSTAR 8SE سلسترون

 • تلسکوپ کامپیوتری NEXSTAR EVOLUTION 8 HD WITH STARSENSE سلسترون

 • تلسکوپ کامپیوتری NexStar Evolution 8 سلسترون

  1,129,000,000 ﷼
 • میکروسکوپ CELESTRON LABS CB2000CF COMPOUND MICROSCOPE

  350,000,000 ﷼
 • میکروسکوپ LABORATORY BIOLOGICAL MICROSCOPE

  59,500,000 ﷼
 • میکروسکوپ دوکاره ADVANCED BIOLOGICAL MICROSCOPE 1000

  149,000,000 ﷼
 • میکروسکوپ دوکاره MICRO360 DUAL PURPOSE

  59,700,000 ﷼
 • میکروسکوپ دیجیتال AMOEBA

  59,500,000 ﷼
 • میکروسکوپ دیجیتال مانیتور دار PENTAVIEW LCD DIGITAL

 • میکروسکوپ دیجیتال مانیتوردار TETRAVIEW LCD DIGITAL MICROSCOPE

 • ASTROMASTER/POWERSEEKER MOTOR DRIVE

  16,500,000 ﷼
 • COMETRON 7X50 دوربین دوچشمی طبیعت

  20,800,000 ﷼