نتایج 1 تا 24 از کل 98 نتیجه
 • تلسکوپ CELESTRON-Powerseeker 50AZ

  16,750,000 ﷼
 • تلسکوپ CELESTRON-Powerseeker 60AZ

  23,000,000 ﷼
 • تلسکوپ CELESTRON-PowerSeeker 80EQ

  48,000,000 ﷼
 • تلسکوپ CELESTRON-AstroMaster 70AZ

  37,000,000 ﷼
 • تلسکوپ CELESTRON-AstroMaster 90EQ

  89,000,000 ﷼
 • تلسکوپ CELESTRON-AstroMaster 130EQ

  76,000,000 ﷼
 • تلسکوپ CELESTRON-AstroMaster 130EQ MD

  89,000,000 ﷼
 • تلسکوپ CELESTRON-ExploraScope 80AZ

  37,500,000 ﷼
 • تلسکوپ CELESTRON-ExploraScope 114AZ

 • تلسکوپ CELESTRON-inspire 80AZ

  71,500,000 ﷼
 • تلسکوپ CELESTRON-LCM 114

 • تلسکوپ CELESTRON-LCM 90

  127,000,000 ﷼
 • تلسکوپ CELESTRON-Omni XLT 150

  218,000,000 ﷼
 • تلسکوپ CELESTRON-Omni XLT 127

  388,000,000 ﷼
 • تلسکوپ CELESTRON-Omni XLT 120

  275,000,000 ﷼
 • تلسکوپ CELESTRON-Omni XLT 102

 • تلسکوپ CELESTRON-CPC 800 Deluxe

 • تلسکوپ CELESTRON-CPC 925

 • تلسکوپ CELESTRON-CPC 1100

  1,550,000,000 ﷼
 • تلسکوپ CELESTRON-CPC 925 Delux

 • تلسکوپ CELESTRON-CPC 800

  950,000,000 ﷼
 • تلسکوپ CELESTRON-CPC 1100 Delux

 • تلسکوپ CELESTRON-LCM 60