یک سوال بپرسید

تلسکوپ SKYWATCHER-D60F700

سه پایه مکانیکی استوایی با تنظیم دو پیچ تنظیم دقیق برای پیدا کردن و ردیابی اجرام آسمانی قابل تنظیم ، سه پایه آلومینیومی با سینی فولادی راه اندازی بدون ابزار سریع و آسان لوازم جانبی شامل یک چشمی 20 میلی متر و 4 میلی متر ، یک چپقی صحیح تصویر ، یک جوینده و یک لنز 3 بار بارلو است.
SKYWATCHER-D60F700-3