تلسکوپ

نتایج 1 تا 24 از کل 37 نتیجه
 • تلسکوپ ردیاب خودکار SKYWATCHER-Autotracking 707

  78,500,000 ﷼
 • تلسکوپ SKYWATCHER-D60F700

 • تلسکوپ SKYWATCHER-BK1309EQ2

  78,000,000 ﷼
 • تلسکوپ SKYWATCHER- SK 909EQ2 - Steel Tripod

  98,000,000 ﷼
 • تلسکوپ SKYWATCHER- SK 705AZ2

  35,000,000 ﷼
 • تلسکوپ SKYWATCHER- SK 1309EQ2 steel Tripod

  88,000,000 ﷼
 • تلسکوپ SKYWATCHER- BKP150750EQ3 Steel Tripod

 • تلسکوپ SKYWATCHER- BK 909EQ2

 • تلسکوپ CELESTRON-PowerSeeker 80EQ

  52,000,000 ﷼
 • تلسکوپ CELESTRON-Powerseeker 60AZ

 • تلسکوپ CELESTRON-Powerseeker 50AZ

  18,750,000 ﷼
 • تلسکوپ CELESTRON-PowerSeeker 114EQ

  55,700,000 ﷼
 • تلسکوپ CELESTRON-Omni XLT 150

  238,000,000 ﷼
 • تلسکوپ CELESTRON-Omni XLT 127

  428,000,000 ﷼
 • تلسکوپ CELESTRON-Omni XLT 120

  295,000,000 ﷼
 • تلسکوپ CELESTRON-Omni XLT 102

 • تلسکوپ CELESTRON-LCM 90

  138,500,000 ﷼
 • تلسکوپ CELESTRON-LCM 60

 • تلسکوپ CELESTRON-LCM 114

 • تلسکوپ CELESTRON-inspire 80AZ

  77,500,000 ﷼
 • تلسکوپ CELESTRON-inspire 70AZ

صفحه1 از2