lcm90-telescope1

تلسکوپ CELESTRON-LCM 90

چاپ
تلسکوپ کامپیوتری با استفاده از کنترل دستی +NexStar به طور خودکار هزاران اشیاء آسمانی را پیدا می کند.
با روشی ساده در کمتر از 5 دقیقه تنظیم می شود. میتوانید 4000 هزار جرم آسمانی را به راحتی پیدا و دنبال کنید
آینه بازتابی بزرگ نیوتنی 114 میلی متر بزرگترین توانایی جمع آوری نور در خانواده تلسکوپ LCM را دارد.
مطمئن نیستید چه چیزی را می خواهید رصد کنید؟ دکمه Sky Tour را فشار دهید و تلسکوپ شما لیستی از بهترین اجرام قابل رصد در حال حاضر را به شما ارائه می کند.
همه چیزهایی که برای شروع کار با نجوم لازم است را همراه دارد از جمله 2 چشمی و یک سه پایه و مقر کامپیوتری پیشرفته

تلسکوپ کامپیوتری با استفاده از کنترل دستی +NexStar به طور خودکار هزاران اشیاء آسمانی را پیدا می کند.
با روشی ساده در کمتر از 5 دقیقه تنظیم می شود. میتوانید 4000 هزار جرم آسمانی را به راحتی پیدا و دنبال کنید
آینه بازتابی بزرگ نیوتنی 114 میلی متر بزرگترین توانایی جمع آوری نور در خانواده تلسکوپ LCM را دارد.
مطمئن نیستید چه چیزی را می خواهید رصد کنید؟ دکمه Sky Tour را فشار دهید و تلسکوپ شما لیستی از بهترین اجرام قابل رصد در حال حاضر را به شما ارائه می کند.
همه چیزهایی که برای شروع کار با نجوم لازم است را همراه دارد از جمله 2 چشمی و یک سه پایه و مقر کامپیوتری پیشرفته

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.