تلسکوپ

نتایج 1 تا 24 از کل 37 نتیجه
 • تلسکوپ CELESTRON-AstroMaster 114EQ

  57,000,000 ﷼
 • تلسکوپ CELESTRON-AstroMaster 130EQ

  68,000,000 ﷼
 • تلسکوپ CELESTRON-AstroMaster 130EQ MD

  80,000,000 ﷼
 • تلسکوپ CELESTRON-AstroMaster 70AZ

  34,000,000 ﷼
 • تلسکوپ CELESTRON-AstroMaster 70EQ

  41,000,000 ﷼
 • تلسکوپ CELESTRON-AstroMaster 90EQ

  79,000,000 ﷼
 • تلسکوپ CELESTRON-CPC 1100

  1,320,000,000 ﷼
 • تلسکوپ CELESTRON-CPC 1100 Delux

 • تلسکوپ CELESTRON-CPC 800

  830,000,000 ﷼
 • تلسکوپ CELESTRON-CPC 800 Deluxe

 • تلسکوپ CELESTRON-CPC 925

 • تلسکوپ CELESTRON-CPC 925 Delux

 • تلسکوپ CELESTRON-ExploraScope 114AZ

  37,500,000 ﷼
 • تلسکوپ CELESTRON-ExploraScope 80AZ

  37,500,000 ﷼
 • تلسکوپ CELESTRON-inspire 70AZ

 • تلسکوپ CELESTRON-inspire 80AZ

  64,500,000 ﷼
 • تلسکوپ CELESTRON-LCM 114

  129,000,000 ﷼
 • تلسکوپ CELESTRON-LCM 60

 • تلسکوپ CELESTRON-LCM 90

  114,000,000 ﷼
 • تلسکوپ CELESTRON-Omni XLT 102

 • تلسکوپ CELESTRON-Omni XLT 120

  255,000,000 ﷼
 • تلسکوپ CELESTRON-Omni XLT 127

  358,000,000 ﷼
صفحه1 از2