تلسکوپ

نتایج 1 تا 24 از کل 39 نتیجه
 • تلسکوپ CELESTRON-AstroMaster 70AZ

 • تلسکوپ CELESTRON-AstroMaster 70EQ

  54,500,000 ﷼
 • تلسکوپ CELESTRON-AstroMaster 90EQ

  105,000,000 ﷼
 • تلسکوپ CELESTRON-CPC 1100

  1,900,000,000 ﷼
 • تلسکوپ CELESTRON-CPC 1100 Delux

 • تلسکوپ CELESTRON-CPC 800

  1,170,000,000 ﷼
 • تلسکوپ CELESTRON-CPC 800 Deluxe

 • تلسکوپ CELESTRON-CPC 925

 • تلسکوپ CELESTRON-CPC 925 Delux

 • تلسکوپ CELESTRON-inspire 70AZ

 • تلسکوپ CELESTRON-inspire 80AZ

  84,500,000 ﷼
 • تلسکوپ CELESTRON-LCM 114

 • تلسکوپ CELESTRON-LCM 60

 • تلسکوپ CELESTRON-LCM 90

 • تلسکوپ CELESTRON-Omni XLT 102

 • تلسکوپ CELESTRON-Omni XLT 120

  335,000,000 ﷼
 • تلسکوپ CELESTRON-Omni XLT 127

  468,000,000 ﷼
صفحه1 از2