یک سوال بپرسید

تلسکوپ CELESTRON-Omni XLT 120

تلسکوپ Omni XLT 120 بدون شک بهترین تلسکوپ شکستی ، برای رصدگران حرفه‌ای و عکاسان نجومی است. در تلسکوپ های شکستی، نور به وسیله یک عدسی یا ترکیبی از چند عدسی که در سر لوله قرار دارد، کانونی می گردد. به این دلیل به این دسته از تلسکوپ ها ” شکستی ” می گویند که نور پس از برخورد با عدسی دچار شکست می شود تا کانونی گردد.
omni120xlt-telescope7