یک سوال بپرسید

میکروسکوپ دیجیتال مانیتور دار PENTAVIEW LCD DIGITAL

40 تا 600 برابر بزرگنمایی، تا 2400 برابر بزرگنمایی به صورت دیجیتال
PENTAVIEWLCDDIGITAL1