یک سوال بپرسید

SKYMASTER 20X80 PRO دوربین دوچشمی نجومی

دوربین دوچشمی رصد آسمان قوی سری SkyMaster Pro سلسترون، سری ویژه‌ای جهت استفاده‌های نجومی و رصدی هستند. دوربین دوچشمی رصد آسمان قوی سری SkyMaster Pro 20×80 سلسترون یکی از محصولات پرفروش سلسترون در سال‌های اخیر بوده است.
SKYMASTER20X80PRO5