CROSSAIMRETICLEEYEPIECE2

CROSSAIM RETICLE EYEPIECE

چاپ
13,800,000 ﷼
چشمی رتیکل دار سلسترون دارای نشانگر است که آن را برای رصدهای دقیق و علمی مناسب می‌سازد.

خصوصیات این چشمی عبارتند از:

امکان قطبی کردن بسیار دقیق
آوردن ستارگان به مرکز تصویر جهت گاید کردن
خطوط نشانگر LED با نور قرمز قابل کنترل
نشانگر دو خطه جهت انجام تنظیمات بسیار دقیق
کوتینگ بسیار دقیق سراسری

چشمی رتیکل دار سلسترون دارای نشانگر است که آن را برای رصدهای دقیق و علمی مناسب می‌سازد.

خصوصیات این چشمی عبارتند از:

امکان قطبی کردن بسیار دقیق
آوردن ستارگان به مرکز تصویر جهت گاید کردن
خطوط نشانگر LED با نور قرمز قابل کنترل
نشانگر دو خطه جهت انجام تنظیمات بسیار دقیق
کوتینگ بسیار دقیق سراسری

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.