چاپ

تلسکوپ های Apochromatic سه تکه Meade سری 6000 feed

با میدان دید گسترده برای رصد و تصویربرداری، همراه با چند طرح نوری، عملکرد واقعی سه تکه تلسکوپ شکستی apochromatic. این امر به ویژه در عکس برداری از ستارگان بسیار ایده آل است است. MEADE سری 6000 ED سه گانه refractors APO رقابت  جدیدی را در عرصه تلسکوپهای آپوکروماتیک در دنیا آغاز کرده است.

حرفه ای ها در غیاب رنگ  مجازی ناشی از fringing در اطراف اشیاء یک عکس  از ستاره ها به صورت نقطه ای مشاهده خواهند کرد. حتی برای مبتدیان کنتراست فوق العاده بالا و نفس گیر میدان گسترده  تلسکوپهای  سری 6000 ED APO را تلسکوپی مفید می توان ارزیابی کرد. هر  تلسکو شامل یک diagonal  دو اینچی Meade  همراه  با یک آینه بازتاب 99 درصد و کیف حمل و نقل آلومینیومی محکم است است.

سری 6000 ED APO یک همراه ایده آل برای تلسکوپ ها اشمیت Cassegrain،  و یا تلسکوپ نیوتنی است. هنگامی که بصورت piggybacked، عکاسی می کنید،  سری تلسکوپهای 6000 ED APO  ابزار مناسبی برای عکاسی تماشایی با میدان  دید وسیع است.

ویژگی های کلیدی

 47,900,000ریال