چاپ

چشمی تلسکوپ feed

چشمی چیزی نیست مگر ذره بینی با فاصله کانونی کوتاه، و معمولا از دو عدسی تشکیل می شود: یکی عدسی میدان و دیگری عدسی دید چشم ناظر در نزدیکی عدسی دید قرار می گیرد. دو عدسی به وضعی ثابت در داخل لوله متحرکی سوار می شوند که می تواند در داخل لوله اصلی تلسکوپ جلو و عقب برود. کار عمده عدسی میدان گرد آوردن شعاع های نور از شئی و هدایت آن به سمت عدسی معمولا کوچکتر دید است. کار عمده عدسی دید بزرگنمایی است.ترتيب بر اساس:
3,500,000ریال
4,000,000ریال
3,500,000ریال
7,200,000ریال
0ریال
4,850,000ریال
4,850,000ریال
 نمایش #  
نتایج 1 - 7 از 7