چاپ

مقر و سه پایه تلسکوپ feed

یکی از اصلی ترین اجزای هر تلسکوپ و یا دوربین دوچشمی یک محل اتکا است!
دو روش کلی برای استقرار تلسکوپ ها وجود دارد :
1 - سمت ارتفاعی
2 - استوایی
استقرار سمت ارتفاعی همون طور که از اسمش پیداست در دو راستای سمت و ارتفاع یا به عبارت دیگر مثل سه پایه عکاسی در دو راستای افقی و عمودی حرکت میکنه
خب اجرام آسمانی حرکت سمتی یا ارتفاعی ندارند پس برای ردیابی آنها در روش سمتی ارتفاعی حرکت در هر دو محور سمت و ارتفاع لازم است
نکته دیگه اینکه بسته به موقعیت جرم سماوی سرعت حرکت دو محور باید متغییر باشه

استقرار استوایی در واقع استقرار استاندارد نجومی هست و مثل روش قبل از دو محور عمود بر هم تشکیل شده
یکی از دو محور توسط کاربر با محور گردش زمین به دور خود موازی میشه و برای ردیابی جرم کافی هست یک محور با سرعت یکنواخت حرکت کنه ( که همون سرعت گردش ظاهری آسمون هست )ترتيب بر اساس:
40,900,000ریال
78,900,000ریال

نتایج 1 - 2 از 2